زائران حج ۹۷ چقدر عوارض خروج از کشور می‌پردازند؟

ترابر نیوز: نرخ عوارض خروج از کشور برای زائرانی که امسال برای نخستین‌بار به عربستان (سفر حج) مشرف می‌شوند، با زائرانی که در سال جاری به سفرهای خارجی رفته‌اند، متفاوت است.

ادامه مطلب

view:21 منبع: ترابر نیوز - 3 ماه پیش