رییس کل دادگستری لرستان: کار اداری بدون کار فرهنگی به نتیجه مطلوب نمی رسد

رییس کل دادگستری لرستان در جلسه فصلی رابطان فرهنگی مجموعه های قضایی استان گفت: فعالیتهای فرهنگی نیازمند ذوق شخصی است و باید توجه داشت کار فرهنگی فعالیتی جدی است و روزمرگی و سبک شمردن آن آفت این عرصه ارزشمند می باشد.

ادامه مطلب

view:94 منبع: خبر انلاین - 1 سال پیش