رییس جمهور روحانی: همیشه با مردم مانند ایام انتخابات برخورد کنید از دروغ گویان در مورد سند 2030 نمي گذرم همه در انتخابات با موسیقی صلح کردند

موسیقی‌های سطح پایین را نمی پسندیم، هرچند برخی گفتند خوب است.

ادامه مطلب

view:54 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش