ریختن نخاله ساختمانی در رودخانه فیلم

شهروندخبرنگار ما با گلایه از ریختن نخاله ساختمانی در حریم رودخانه فشم،این فیلم را فرستاده است.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش