رگبار پراکنده در مناطق شمالی سمنان

هواشناسان برای مناطق شمالی استان سمنان رگبار پراکنده و گاهی رعد و برق پیش بینی کرده اند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش