رکورد مشارکت در سرشماری اینترنتی شکسته شد

رئیس مرکز آمار ایران: تا ساعت 6 صبح امروز بیش از 21 میلیون نفر در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبت نام کردند.

ادامه مطلب

view:116 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش