رکود مسکن در تهران باز هم افزایش یافت سند

حجم معاملات مسکن در تهران در ۴ ماهه امسال کاهش یافته و در تیرماه سال جاری هم با افت ۲.۵ درصدی معاملات مسکن مواجه بودیم. این در حالی است که قیمت مسکن در تهران تا پایان تیر ۵.۲ درصد بیشتر شده است.

ادامه مطلب

view:64 منبع: 598 - 1 سال پیش