رژیم صهیونیستی همکاری با یونسکو را تعلیق کرد

پس از تصویب دو پیش‌نویس قطعنامه در کمیسیون یونسکو درباره فلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی همکاری خود را با این سازمان به حال تعلیق درآورد.

ادامه مطلب

view:81 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش