رژیم صهیونیستی تخریب روستای خان احمر را موقتا متوقف کرد

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اجرای حکم تخریب روستای خان احمر را پس از درخواست تجدیدنظر وکلای فلسطینی به طور موقت متوقف کرد.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش