رژیم صهونیستی همکاری با «یونسکو» را تعلیق کرد

نفتالی بنت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی به خاطر رای یونسکو در عدم ارتباط یهودیان با «مسجد الاقصی» همکاری با این سازمان را به حالت تعلیق درآورد.

ادامه مطلب

view:83 منبع: فردا - 1 سال پیش