رویارویی منصوریان و زمانی در نشست هیات مدیره استقلال

علیرضا منصوریان این هفته باید در نشست هیات مدیره استقلال حاضر شود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: نامه نیوز - 2 ماه پیش