رویارویی منصوریان و زمانی در نشست هیات مدیره استقلال

علیرضا منصوریان این هفته باید در نشست هیات مدیره استقلال حاضر شود.

ادامه مطلب

view:77 منبع: نامه نیوز - 10 ماه پیش