رویارویی منصوریان و زمانی در نشست هیات مدیره استقلال

علیرضا منصوریان این هفته باید در نشست هیات مدیره استقلال حاضر شود.

ادامه مطلب

view:35 منبع: نامه نیوز - 4 ماه پیش