رونق کاسبی‌ پُست در میان نامزدهای وزارت و شهرداری

یک سایت حامی دولت از رواج «کاسبی‌پست» برای معرفی نامزد وزارت یا شهرداری خبر داد.

ادامه مطلب

view:39 منبع: عصر امروز - 6 ماه پیش