رونق ادبیات کره در بازار کتاب آمریکا

جوایز ادبی در سطح بین‌الملل موجب معرفی کتاب‌های نویسندگان کره‌ای به کشورهای انگلیسی زبان و رونق ادبیات شرق در بازار کتاب کشورهای غربی شده است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: ویستا - 4 ماه پیش