رونق­ بخشی و احیای بافت­ های فرسوده در دستور کار شهرداری منطقه 13

با اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه های شهرسازی، اجتماعی و فرهنگی و عمرانی ، رونق­بخشی و احیای بافت­های فرسوده در دستور کار این منطقه قرار گرفت.

ادامه مطلب

view:29 منبع: پارسینه - 4 ماه پیش