روسیه سلاح جدید ضدماهواره آزمایش کرد

روسیه یک سلاح ضدماهواره را که برای از بین بردن قابلیت ناوبری و ارتباطی آمریکا طراحی شده است، برای پنجمین بار با موفقیت آزمایش کرد.

ادامه مطلب

view:177 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش