روسیه : راهبرد آمریکا در افغانستان شکست خورده است

نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان: وضع افغانستان وخیم شده است و وخیم ‌تر نیز خواهد شد زیرا آمریکا نمی‌خواهد در روش و راهبرد خود در این کشور تغییراتی ایجاد کند.

ادامه مطلب

view:75 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش