روسيه: مدرکي مبني بر حمايت ايران از طالبان در دست نيست

خبرگزاري آريا - سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه پنجشنبه شب در واکنش به ادعاي روزنامه بريتانيايي تايمز درخصوص آموزش نيروهاي طالبان در ايران تاکيد کرد هيچ مدرکي مبني بر آموزش نيروهاي طالبان در خاک ايران وجود ندارد.

ادامه مطلب

view:25 منبع: آریا - 4 ماه پیش