روستانشینی42 درصد جمعیت استان کرمان

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: هدایت منابع به سمت معیشت مردم روستاهای استان مد نظر استاندار کرمان است.

ادامه مطلب

view:66 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش