روز ملی شعر و ادب روز پاسداشت تمام مفاخر ادبی ایران است

مدیرعامل بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان گفت: روز ملی شعر و ادب درواقع روز پاسداشت تمام مفاخر ادبی ایران است.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 سال پیش