روز طلسم شکنی فرا رسید؛ کدام یک از غول کش ها قربانی می شود؟

فرانسه و اروگوئه اولین دیدار مرحله یک چهارم نهایی را انجام می دهند.

ادامه مطلب

view:2 منبع: ایلنا - 1 هفته پیش