روز طلسم شکنی فرا رسید؛ کدام یک از غول کش ها قربانی می شود؟

فرانسه و اروگوئه اولین دیدار مرحله یک چهارم نهایی را انجام می دهند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: ایلنا - 2 ماه پیش