روزهای آینده با کمترین قطعی برق و آب در کشور روبه‌رو خواهیم بود لزوم صرفه‌جویی در مصرف

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:‌ در روزهای آینده با کمترین قطعی برق و آب در کشور روبه‌رو خواهیم بود.

ادامه مطلب

view:23 منبع: فارس - 4 ماه پیش