روزنامه های ورزشی یازدهم آذرماه

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 11 آذر ماه به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

ادامه مطلب

view:130 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش