روزنامه نگار آمريکايي: اظهارات موهن ترامپ، بخشي از الگوي رفتاري اوست

بن جيکوبز روزنامه نگار آمريکايي: سخنان ترامپ سبب تضعيف سياست هاي آمريکا شده است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش