روحانی پس از نشست سران 3 قوه چه گفت؟

رئیس جمهور با اشاره به اینکه سران سه قوه در این جلسه درباره تحریم‌های اخیر آمریکا و اقداماتی که باید در برابر این تحریم و برای مقابله به مثل انجام شود، گفتگو کردند، گفت: آمریکایی‌ها بیشترین خسارت را از اقداماتشان خواهند دید.

ادامه مطلب

view:95 منبع: 598 - 1 سال پیش