روحانی باید کابینه را طوری بچیند که پاسخگوی مطالبات باشد رئیس جمهور اسم دولت دوازدهم را «تدبیر و اقدام» بگذارد

قم فردا: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: یشنهاد ما به روحانی این است که اسم دولتش را «تدبیر و اقدام» بگذارد چون دولت یازدهم در حوزه اقدام نتوانست تصمیمات شجاعانه بگیرد.

ادامه مطلب

view:94 منبع: قم فردا - 1 سال پیش