روحانی انگیزه‌ای برای نامزدی در انتخابات ندارد امید مردم به گفتمان انقلاب برای تغییر وضع موجود

قم فردا: دستیار ویژه رئیس جمهور می‌گوید: مشکل تحریم‌های بین‌المللی رفع شده اما مردم احساس ناامنی می‌کنند!

ادامه مطلب

view:119 منبع: قم فردا - 1 سال پیش