روحانی ، منتقدان ، دوران پسا تحریم مهدی محمدی : کمترین چیزی که روحانی باید نگران آن باشد همراهی منتقدان است منتقدان حسن روحانی کافیست مطمئن شوند او در حال بازی دادن آنها نیست از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم روحانی باید متحدان اصلاح طلبش را کنترل یا به نحو م

مهدی محمدی در یادداشتی که هفته نامه مثلث آن را منتشر کرده است واکنش قابل تاملی به سخنرانی اخیر حسن روحانی نشان داده است .

ادامه مطلب

view:8 منبع: نامه نیوز - 5 ماه پیش