روحانی: یهودیان به ایرانیان بدهکارند

رئیس‌جمهور گفت: برخی کشور‌های اروپایی یک بدهکاری تاریخی به یهودی‌ها دارند، اما در نقطه مقابل این یهودیان هستند که به ایرانیان بدهکارند.

ادامه مطلب

view:6 منبع: جهان - 3 ماه پیش