روحانی: هرکسی در خیابان اعتراض کرد یا گاو و گوساله است یا آشغال؟ فیلم

روحانی، رییس جمهور: عده‌ای در خیابان اعتراض می‌کنند، یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله یا آشغال است

ادامه مطلب

view:58 منبع: نامه نیوز - 9 ماه پیش