روحانی: هرکسی در خیابان اعتراض کرد یا گاو و گوساله است یا آشغال؟ فیلم

روحانی، رییس جمهور: عده‌ای در خیابان اعتراض می‌کنند، یا خس و خاشاک است، یا گاو، یا گوساله یا آشغال است

ادامه مطلب

view:47 منبع: نامه نیوز - 5 ماه پیش