روحانی: "گفتیم ماهواره ممنوع، واقعا ممنوع شد؟ مردم نگاه نمی‌کنند؟" (فیلم)

"یک روزی خواستیم کسی رادیو گوش نکند. رژیم گذشته در پارازیت موفق بود؟ گفتیم ماهواره ممنوع، واقعا ممنوع شد؟ مردم نگاه نمی‌کنند؟"

ادامه مطلب

view:92 منبع: عصر ایران - 9 ماه پیش