روایت قالیباف از ماجرای یک بخشش عکس

شهردار تهران در صفحه شخصی خود ماجرای بخشش نوجوانی که ۱۴ سال از عمرش را به دلیل ارتکاب به قتل در زندان گذرانده روایت کرد.

ادامه مطلب

view:229 منبع: فردا - 2 سال پیش