روایت قالیباف از ماجرای یک بخشش

شهردار تهران در صفحه شخصی خود ماجرای بخشش نوجوانی که ۱۴ سال از عمرش را به دلیل ارتکاب به قتل در زندان گذرانده روایت کرد.

ادامه مطلب

view:231 منبع: پارس - 1 سال پیش