روایت دیدار و گفت وگو با ناصر ملک مطیعی

اصلاً من نیاز به تجلیل و بزرگداشت و تکریم و این چیز ها ندارم. یک عمر است مردم حرمت می کنند. منبع خبر: ایران آنلاین دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:16 منبع: قطره - 4 ماه پیش