روایت تسنیم از نشست ‌قرارگاه دانشجویی شهید همدانی با نماینده مجلس سکوت نمایندگان مجلس جایز نیست

نشست قرارگاه دانشجویی شهید همدانی با دعوت از نمایندگان مردم استان در مجلس به میزبانی دانشگاه آزاد همدان برگزار شد، اما اعضای مجمع با وجود قول قبلی از حضور در جلسه خودداری کردند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش