روایتی از مسلمان‌شدن همسر مریم میرزاخانی

ایمان و باور دینی هر کسی به خود او مربوط است، اما وقتی در حق کسی جفا می‌شود، آن هم در جامعه‌ای که به مسائل دینی اهمیت می‌دهد، این قبیل شهادت مردانه، آن هم از زبان استادی برجسته، ارزشمند است.

ادامه مطلب

view:69 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش