رنگ و بوی زندگی در مناطق محروم شهر قم تصاویر

کافی است تا اندکی در این محله قدم بزنید، به‌راحتی می‌توانید متوجه شوید که بیش از 90 درصد ساکنان این منطقه آذری‌زبان هستند و از روستاهای استان‌های همدان و مرکزی مهاجرت کرده‌اند.

ادامه مطلب

view:123 منبع: قم فردا - 1 سال پیش