رمز گشایی از تصمیم عجیب گران ترین مدافع دنیا عکس

ویرژیل فن دایک، گران ترین مدافع حال حاضر دنیا امید اول لیورپولی ها برای بهبود وضعیت دفاعی این تیم محسوب می شود.

ادامه مطلب

view:49 منبع: پارس - 9 ماه پیش