رمزگشایی شفر از نیمکت نشینی حسینی

سید حسین حسینی روی نیمکت نشسته تا درسی بگیرد که به درد آینده فوتبالش بخورد!

ادامه مطلب

view:29 منبع: پارسینه - 2 ماه پیش