رقبای احتمالی روحانی چه کسانی هستند؟ رئیس جمهور سابق احتمالا می آید

روزشمار انتخابات دور بعد ریاست جمهوری ایران با اعلام خبر تاریخ انتخابات در 19 می سال آینده آغاز شد. این تاریخ به طور رسمی از سوی شورای نگهبان اعلام شده است.

ادامه مطلب

view:1104 منبع: نیوزفا - 2 سال پیش