رقابت41 اثر ایرانی در حراج خانه کریستیز

حراج کریستیز خاورمیانه که سالانه دوبار در دبی برگزار می‌شود در بیست و یکمین دوره دست به ابتکاری جالب توجه زده و این بار حراجی را با ارائه 27 اثر شاخص ایرانی از مجموعه معنوی مذهبی سقاخانه ها آغاز می کند.

ادامه مطلب

view:85 منبع: برترین ها - 1 سال پیش