رقابت ۹۰ دانش آموز دوره متوسطه دوم

۹۰ طراح پسر و دختر به مرحله دفاع حضوری جشنواره جوان خوارزمی خراسان جنوبی دعوت شدند.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش