رف خوانی و وجین کردن کتب فرسوده در کتابخانه های استان

امسال پس از گذشت 5 سال، رف خوانی و وجین کردن کتب فرسوده و غیرقابل استفاده در کتابخانه های خراسان جنوبی انجام شد.

ادامه مطلب

view:58 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش