رفع موانع اقتصادی کرمان اولویت ستاد توسعه اقتصادی

سرپرست استانداری کرمان گفت: لیست موانع و نیاز واحد‌های بزرگ اقتصادی به استانداری کرمان ارایه می شود.

ادامه مطلب

view:100 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش