رفع مشکل شوری آب حفار شرقی خرمشهر تا مرداد ماه

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری خرمشهر گفت: عملیات اجرایی احداث خط لوله آب غدیر به روستاهای حفارشرقی دردست اجرا است و مشکل آب این روستاها تا مرداد حل می شود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش