رفع مشکل سوخت شناورهای تجاری بندر چوئبده

فرماندار ویژه آبادان در بازدید از بندر چوئبده بر رفع مشکل سوخت شناورها تاکید کرد.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش