رفع مشکل سوخت شناورهای تجاری بندر چوئبده

فرماندار ویژه آبادان در بازدید از بندر چوئبده بر رفع مشکل سوخت شناورها تاکید کرد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش