رفاقت تحسين برانگيز زيدان و شاگردانش فیلم

در این فیلم روحیه دادن به بازیکنان به سبک زیدان را می بینید.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش