رعایت حقوق دیگران حتی در غیبت ماموران - علی حبیبی*

تهران - ایرنا - رعایت حقوق دیگران و شهروندان در همه موقعیت ها لازم و ضروری است و نمی توان فقط در حضور پلیس یا ماموران سایر نهادهای مربوطه نسبت به رعایت آن وسواس نشان داد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: ایرنا - 11 ماه پیش