رعایت حجاب شرط بازی در تیم خارجی

ملی پوش والیبال بانوان ایران گفت: تنها در صورت پذیرفتن شرط رعایت حجاب به تیم باژیکی ملحق میشوم.

ادامه مطلب

view:63 منبع: پارسینه - 9 ماه پیش