رعایت اصول فنی در پروژه‌های شهری از اولویت های شهرداران باید باشد

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل گفت: رعایت اصول فنی در پروژه‌های شهری از اولویت های شهرداران باید باشد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش