رعایت اصول فنی در پروژه‌های شهری از اولویت های شهرداران باید باشد

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل گفت: رعایت اصول فنی در پروژه‌های شهری از اولویت های شهرداران باید باشد.

ادامه مطلب

view:31 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش