رضایتمندی مردم ازخدمات شهرداری ازمحورهای مهم فعالیت شورای شهر

شهردارآنلاین: رئیس شورای اسلامی مشهد گفت: توجه به مردم و ارتقای رضایتمندی آنهااز خدمات شهرداری از محورهای مهم فعالیت های شورای شهر است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: شهردار انلاین - 3 ماه پیش